Hoogbegaafdheid in dialoog

NIEUW - TE KOOP VANAF 19 JUNI 2024

"Hoogbegaafdheid wordt nog vaak als een luxeprobleem gezien, terwijl veel hoogbegaafde kinderen zich zeer eenzaam en onbegrepen voelen. Passend onderwijs en begeleiding zijn daarom noodzakelijk. Alleen zo kunnen hoogbegaafde leerlingen zich optimaal ontplooien."

Michelle Dewulf, coördinator postgraduaat Hoogbegaafdheid, Hogeschool PXL

"Hoogbegaafde leerlingen behalen altijd goede resultaten."

"Een hoogbegaafde leerling is slim genoeg, die komt er wel op eigen houtje."

Hoewel deze misvattingen vaak gehoord worden, is het verrassend hoe vaak hoogbegaafde leerlingen onderpresteren, en soms zelfs vroegtijdig de school verlaten zonder diploma. Communicatie tussen ouders en leerkrachten loopt vaak muurvast, met ernstige gevolgen voor het welzijn en de toekomst van de leerling en zijn gezin.

Dit boek is gebaseerd op het onderzoek voor de bachelorproef "Succesvolle communicatie voor leerkrachten, scholen en ouders van hoogbegaafde leerlingen", aangevuld met heel wat persoonlijke ervaringen. Geert Conard ontwikkelde een communicatietool die duidelijkheid schept over de meest voorkomende misvattingen voor leerlingen, leerkrachten en scholen. Door hiermee rekening te houden kan de communicatie aanzienlijk verbeterd worden.

Dit boek biedt dan ook waardevolle inzichten en handvatten voor leerkrachten en scholen om beter te communiceren met hoogbegaafde leerlingen en hun ouders. 

23,95 €